เลขที่ 395 หมู่4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086 - 7676757 ติดต่อคุณ เอ๋